Pagrindinis meniu

              

Parengtos Europos teisės departamento prie Lietuvos Respublikos teisingu­mo ministerijos vykdant paramos skyrimo projektą „Administracinės naštos verslui pagrįstumo įvertinimas įgyvendinant Europos Sąjungos teisės reika­lavimus nacionalinėje teisėje“ (projekto kodas Nr. VP1-4.3-VRM-03-V-01-005) pagal Lietuvos 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų pro­gramos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo priemonę VP1-4.3-VRM- 03-V „Ekonominės veiklos reglamentavimo tobulinimas, kita verslo aplinka“.

 

EUROPOS SĄJUNGOS TEISĖS AKTŲ ĮGYVENDINIMO NACIONALINĖJE TEISĖJE IR ADMINISTRACINĖS NAŠTOS PAGRĮSTUMO ĮVERTINIMO REKOMENDACIJOS


Naujienos

Archyvas

Biudžetinė įstaiga, Vilniaus g. 23-7A, LT-01402, Vilnius, Lietuva, tel.: 8 706 63 687, faks.: 8 706 63 679, el. paštas: etd@etd.lt

Duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Juridinio asmens kodas: 188600362

Kontaktai | Svetainės struktūra | Archyvinė svetainės versija